Johanna Siljeholm

Leg. Bildlärare och förstelärare
Lunaskolan Bromma, Utvecklingspedagogik

Johanna och Matilda är legitimerade bildlärare från Konstfack och arbetar sedan många år med elever med autism och autismliknande tillstånd samt särskola. Sedan några år driver de tillsammans ett utvecklingsprojekt på Utvecklingspedagogik vars syfte är att förbättra, anpassa och utveckla den fysiska miljön för elever med olika funktionsnedsättningar. Utvecklingspedagogik arbetar med skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk diagnos och/eller intellektuell funktionsnedsättning.Johanna är med som talare på konferensen Anpassad grundskola 2024
19 januari

14:20
Hur kan vi utforma de fysiska rummen i skolan för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för våra elever?
  • Vikten av en stressreducerande lärmiljö i skolan
  • Rummets betydelse för hälsa, välmående och lärande
  • Hur kan vi arbeta med rummet som ett pedagogiskt och didaktiskt verktyg?