Jonas Christensson

Komfortutvecklare
Saint-Gobain

Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter, vindsus från träden och mänskliga röster. Problemet är att dagens elever och lärare möter en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud. Lågfrekventa ljud från ventilationsanläggningar och onaturliga ljudreflexer från hårda plana ytor gör att ljudmiljön i många skolor ett hinder för god inlärning. Detta drabbar alla, men framförallt elever som ”har det svårt i skolan” och flerspråkiga elever med svenska som andraspråk. Jonas är komfortutvecklare på Saint-Gobain Nordic där han också är ansvarig för www.ljudskolan.se.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

13:15
Ljudmiljön i många klassrum är ett hinder för en likvärdig skola
  • Hur skapar man en ljudmiljö som underlättar lärandet?