Jonas Engardt

Avdelningschef
Stockholms stadsarkiv

Jonas är avdelningschef på Stockholms stadsarkiv med ansvar för fem av stadsarkivets processer och 25 medarbetare. Processerna är Tillsyn och rådgivning, Uppdragsverksamhet, Arkivleverans, Arkivvård och e-arkiv Stockholm. Jonas är utbildad arkivarie och har arbetat i både statlig, kommunal och privat sektor. Under åren har han haft många olika roller där han de senaste 15 åren främst har haft olika chefsroller.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
9 februari

14:20
Att använda e-arkiv fullt ut och skapa nytta och tillgängliggöra digitalt material – från informationskvalitet i det som ska bevaras till utlämnandet av information
  • För vem är vi till och hur når vi ett effektivt och nyttoskapande e-arkiv?
  • Hur uppnås informationskvalitet i det som ska bevaras för att underlätta återsökning, återanvändandet och utlämnandet av information?
  • Hur tillgängliggör du information från e-arkivet till olika tjänster?