Jonas Karlsson

Näringslivschef
Nynäshamns kommun

För att konkurrera med andra platser om tillväxt, besökare, invånare och arbetskraft krävs ett långsiktigt varumärkesarbete som involverar alla platsens aktörer och som bygger på en sann, trovärdig grund. Men hur skapas ett relevant och hållbart platsvarumärke och hur lyckas man med den samverkan som krävs för att involvera rätt intressenter och aktörer? Nynäshamns kommun initierade deras varumärkesarbete under 2015 och ett gediget arbete har gjorts både vad gäller implementering av varumärkesplattform och visuell identitet. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av viktiga erfarenheter och praktiska tips för hur man som kommun lyckas med arbetet att stärka platsens attraktionskraft – i praktiken.Jonas är med som talare på konferensen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017
Dag 2

09:30
Så stärker vi attraktionskraften för kommunen som geografisk plats
  • Att ta fram och implementera en stark varumärkesplattform – viktiga verktyg för att få en bra start
  • Intressenter och ambassadörer – hur skapas de samverkansformer som krävs för ett långsiktigt
    varumärkesarbete?
  • Budskap och målgruppsprisma– så når du ut med prioriterade budskap
  • Att skapa ett relevant och hållbart platsvarumärke – samlade erfarenheter och lärdomar av våra satsningar