Jonna Isacson

Arkitekt och expert lärmiljöer
Cedervall Arkitekter

I nya Hagaskolan i Vallentuna kommun är det demokratiskt. Här bygger den pedagogiska verksamheten såväl som den arkitektoniska gestaltningen på allas lika värde – ett synsätt grundat i skolans värderingar och arbetssätt! Under anförandet får du ta del av erfarenheter från planering och byggnation av Hagaskolan. Du får höra om effekterna av programarbetet och hur det har resulterat i utformningen av en levande skola med trygga och inspirerande miljöer såväl inne som ute. Hagaskolan är en treparallelig F-9 skola plus förskola, som är omställbar till skola. Skolan erbjuder eleverna 45 kvm per barn i utemiljö. I skolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning samt en fullstor idrottshall. Hagaskolan invigdes höstterminen 2019.Jonna är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
18 november

13:30
Pedagogiskt programarbete och arkitektur för en framgångsrik skolbyggnation – så skapandes en levande skola till för att växa i
  • Planering och byggnation av nya Hagaskolan – en flexibel skola och förskola
  • Strategiska val – vikten av att ha med arkitekten från start och att kommun och skola är engagerad genom hela processen samt lägga mycket kraft på programarbetet
  • Förändringsresan – utveckling av verksamhet och miljö utifrån kunskapande, samspelande och inspirerande miljöer
  • Demokrati och likvärdighet – utveckling av en skola för alla där arkitektur och inredning stöttar
  • Trygga hemvister och inspirerande lärmiljöer som erbjuder studiero – så blev resultatet
  • Utemiljöer – pedagogiska och inspirerande utrerum som erbjuder det lilla extra i en rekreativ naturmiljö

Medverkande talare från verksamheten meddelas senare på vår hemsida.