Josefine Åhrman

Idrott- och fritidschef
Uppsala kommun

Josefine är idrott- och fritidschef i Uppsala kommun och kommer att berätta hur man planerar stadens verksamheter och anläggningar i syfte att nå en hållbar samhällsbyggnad med goda livsmiljöer och kvaliteter för invånarna. Ett arbete som baseras på ett strategiskt arbete i kommunen där idrott och fritid samarbetar med stadsbyggnad för att hitta de bästa lösningarna, innehåll, ytor och anläggningar för att möta framtidens behov.Josefine är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

09:20
Idrott och fritid som resurs i samhällsbyggnaden – strategisk idrotts- och anläggningsplanering 2.0
  • Uppsala växer, idrotten likaså – vi utvecklar vårt samhälle
  • Att genom ett helhetsgrepp på samhällsbyggnad, idrott och fritid skapa en attraktiv kommun som erbjuder en god livsmiljö
  • Hur vi har tagit fram en idrotts- och anläggningsstrategi med fokus på ökad hälsa och välmående för många
  • Detta är vår gemensamma lokalförsörjningsplan för idrott/fritid, barn/utbildning och särskilda boenden – vinsterna med en kommungemensam planering
  • Delningsekonomiska strategier och samutnyttjande – hur ett nytänk i planeringen kan leda till effektiva ytor och anläggningar för flera målgrupper
  • Att jobba med nya lösningar för nya behov – ekonomiskt och socialt hållbar anläggningsutveckling med fokus på att nå ut till nya målgrupper