Julia Andersson

Logoped
Logoped Julia

Julia Andersson är legitimerad logoped och certifierad i ”It takes two to talk – the Hanen program”, med vidareutbildning inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörnng, tecken som stöd samt flerspråkighet och handledning. Sedan logopedexamen 2013 har Julia arbetat inom både kommun och landsting med framförallt barn och ungdomar med språkliga svårigheter för utredning och behandling samt läs- och skrivutredningar av barn och vuxna. För närvarande arbetar hon, utöver sitt egna företag, på en skola i Umeå och är en del av skolans lokala elevhälsoteam.Julia är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

13:50
Tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers språkliga lärande
  • Hur kan vi arbeta med visuellt stöd för att tillgängliggöra språk och kommunikation?
  • Hur utformas en undervisning som är språk- och ämnesstödjande?
  • Hur skapa en pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett förutsättningar och språkliga svårigheter?