Julia Andersson

Logoped
Logoped Julia

Julia Andersson är legitimerad logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik. Hon är verksam inom skolan som skollogoped och har tidigare arbetat inom regionen med utredning och behandling av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Julia arbetar direkt med elever en-till-en och i grupper men även klassrumsbaserat i samarbete med lärare och speciallärare. Julia är verksam på Umeå kommun.Julia är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt
28 mars

11:00
Så utvecklar du tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som främjar alla elevers språkliga lärande
  • Hur arbeta med språklig anpassning i lärmiljön som leder till ökad inkludering och delaktighet?
  • Hur utformas en undervisning som är språk- och ämnesstödjande?
  • Hur arbeta med visuellt stöd för att tillgängliggöra språk och kommunikation?
  • Genomgång av arbetssätt och verktyg i klassrumsarbetet: skriftligt språk, muntligt språk, informationsbearbetning, ord/ begrepp, texttyper, läsförståelsestrategier