Jürgen Wahlström

Arkitekt
Wahlström & Steijner Arkitekter

Landamäreskolan i Biskopsgården i Göteborg fortsätter att väcka stort intresse för sin unika arkitektur och nytänkande pedagogiska utformning. Skolan har varit nominerad till två respektingivande utmärkelser ”Kasper Salin priset” och ”Göteborgs bästa byggnad”och går nu på export till svenska ambassader runtom i världen. Skolbyggnationen, som genomfördes på knappt ett och ett halvt år, år 2015-2016, visar att det går att bygga hållbart med annorlunda arkitektur och ändå inte dyrt. Louise är rektor på Landamärkeskolan och Jürgen är arkitekt på Wahlström och Steinjer Arktitekter. Under anförandet berättar de om det goda samarbetet av alla inblandade vilket var framgångsfaktorn bakom det lyckade resultatet. Hur elever och lärare använder byggnaden och de pedagogiska möjligheterna som ryms innanför väggarna.Jürgen är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

11:25
Att nå ett lyckat skolbyggnadsprojekt med barns och elevers bästa i fokus
  • Hur kan vi tänka större när vi planerar och hitta balansen mellan budget, tidsram och behov?
  • Hur formulera en tydlig vision för ett skolbyggnadsprojekt och få den att leva genom planerings- och byggnadsprocessen?
  • Hur kan vi se möjligheterna trots tuffa förutsättnigar och baserat på dialog ta fram lösningar som leder till ett bra slutresultat?
  • Hur få med verksamheten och de pedagogiska tankarna från idé om ny skola till färdig byggnad?
  • Verksamhetens erfarenheter från nyligen byggd skola – så använder vi lärmiljöerna i den pedagogiska praktiken