Kajsa Mattsson

Arkivarie
Försäkringskassan

Anna Liljefors har arbetat som arkivarie sedan 2007, först inom den landstingskommunala sektorn men sedan år 2010 inom staten. Anna har framför allt arbetat med utveckling och förvaltning av e-arkiv. Förutom Försäkringskassan har hon också arbetat på Riksgälden och Socialstyrelsen. Kajsa Mattsson har varit verksam arkivarie inom staten sedan 2013. De senaste åren har hon framför allt jobbat med förvaltning av e-arkiv. Inom Försäkringskassan jobbar Anna och Kajsa inom sakområdet elektronisk arkivering, där de nyligen genomfört en förstudie med namnet framtida elektronisk arkivering. Myndigheten har sedan år 2011 ett e-arkiv, men den pågående förstudien tar höjd för vilka förutsättningar och utmaningar som det finns runt informationshanteringen och ett framtida nytt e-arkiv och vilka förmågor som då behövs.Kajsa är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

13:40
Försäkringskassans resa mot ett framtida e-arkiv – förutsättningar och utmaningar
  • Så förvaltar vi elektronisk information långsiktigt på ett säkert och tillgängligt sätt
  • Framgångsrik verksamhetsutveckling av e-arkiv – så säkerställer vi kvalitét och nytta av vår informationsförvaltning