Kajsa Palmblad

Leg. Tandhygienist och klinikchef
Folktandvården Sörmlands Munhälsoteam

Kajsa Palmblad tog examen 2008 och startade redan året efter utvecklingen kring uppdraget med generella insatser, då i projektform. Idag arbetar hon som klinikchef för FTV Sörmlands Munhälsoteam. Gruppen genomför hälsofrämjande och förebyggande munhälsoinsatser för de minsta barnen, upp till de unga vuxna. Munhälsoteamet arbetar efter en pedagogisk modell där fokus ligger på att möta åhörarnas behov. Kajsa arbetar även med att utveckla verksamhetens samarbetet mellan olika hälsoaktörer i regionen och samverkar bland annat tät med Barnhälsovården och Socialtjänsten. Utöver detta har hon tidigare arbetat som klinisk lärare för tandhygienister och i dagsläget föreläser hon på Tandsköterskeutbildningen på Campus Nyköping.Kajsa är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
Göteborg

09:55
Tandsköterskan viktiga roll i att påverka vår kommande generations munhälsa
  • Hur tandsköterskan kan arbeta munhälsofrämjande utanför kliniken
  • Så når vi fram på bästa sätt med vårt budskap
  • Utmaningar tandvården möter i dagsläget
  • Hur samarbetar vi alla på bästa sätt för en godare munhälsa?