Elisabeth Pettersson

Skolkurator, Förberedelseenheten LYSA
Uppsala kommun

Karin och Elisabeth arbetar på Förberedelseenheten LYSA i Uppsala där de tar emot nyanlända elever i grundskola och gymnasium. Under denna föreläsning kommer Karin och Elisabeth att ge praktiska exempel på deras elevhälsoarbete med elevernas individuella behov i centrum.Elisabeth är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

11:25
Att bemöta och hantera elever i mångkulturella lärande miljöer
  • Så stödjer du nyanlända elever utefter deras individuella behov ur ett elevhälsoperspektiv!
  • Så skapar du en inkluderande och givande lärmiljö där eleven får bästa möjlighet till kunskapsutveckling och måluppfyllelse
  • Bemötande och förhållningssätt till nyanlända – kraven som ställs på elevhälsan och skolan i stort
  • Hur kan du som pedagog hantera och skilja på trauma, npf och andra inlärningssvårigheter?
  • Riktlinjer för elevhälsans arbete vid kartläggning och utredning av nyanlända elever