Karin Hultman

Enhetschef
Stockholms stad

Karin Hultman är enhetschef på enheten Inomhusmiljö vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Hon var tidigare förvaltningsjurist och miljöjurist på såväl advokatbyrå som Mark- och miljööverdomstolen. Pia Holmström är miljöoch hälsoskyddsinspektör på enheten Inomhusmiljö vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Har tidigare arbetat i sju år på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med tillsyn i kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn. Pias tidigare arbetserfarenheter från vården har varit henne till stor användning inom hälsoskyddstillsynen där Pia under åren har arbetat med de flesta områden. Pia arbetar idag huvudsakligen med klagomål på inomhusmiljö och proaktiv bostadstillsyn.Karin är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

13:00
Så arbetar vi med klagomålshantering och tillsyn i Stockholms stad
  • Vad gör vi och varför – erfarenheter från arbetet med klagomålshantering respektive riktad bostadstillsyn
  • Utmaningar och arbetssätt i den dagliga verksamheten – fallgropar och möjligheter