Karin Jensen

Dataskyddsombud
AcadeMedia

Karin Jensen har lång erfarenhet av skolas uppdrag och haft olika roller så som verksamhetschef och projektledare. Idag har hon en roll som Data Protection Officer för AcadeMedia, vilket är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.Karin är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 1

15:15
GDPR – praktisk tillämplig inom skoladministration
  • Vilka personuppgifter får en skola behandla, när krävs samtycke och hur länge ska olika uppgifter sparas?
  • Vad betyder den nya dataskyddslagstiftningen för skoladministratörens arbete?
  • Anpassning och implementering av det nya regelverket – hur kan huvudmannen säkerställa att verksamheten lever upp till de nya kraven