Karin Kroon Gunnarsson

Näringslivsutvecklare
Region Skåne

Karin Kroon Gunnarsson och Åsa Lundqvist Peyron har lång erfarenhet av att driva ett framgångsrikt tillväxtarbete. Tillsammans har de arbetat med olika former av utvecklingsprojekt såväl lokalt som delregionalt. Karin har 15 års erfarenhet av kommunalt näringslivsarbete, senast som näringslivschef i Hörby kommun och arbetar nu i Region Skåne som ansvarig för kommunsamverkan avseende näringslivsfrågor. Åsa är näringslivschefen som målmedvetet i samverkan med politiken lyft Höganäs till en säker position i toppen av Svenskt Näringslivs ranking och SKRs Insikts undersökning.Karin är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 1

15:05
Så utveckla framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv som främjar tillväxt och ett gott företagsklimat som ger resultat
  • Effektiva samarbetsformer mellan kommun och näringsliv som främjar tillväxt
  • Den interna kommunala organisationens betydelse för framgång – praktiska metoder och konkret målsättning som ger resultat
  • Den regionala utvecklingens roll för att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat