Karin Matsson

Jurist
Knowit Cybersecurity & Law

Karin Matsson är jurist med bakgrund inom domstol och advokatbyrå. Som konsult på Knowit har hon arbetat med en mängd uppdrag inom säkerhet, främst säkerhetsskydd och dataskydd.Karin är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

11:35
Att utveckla ett väl fungerande systematiskt informationssäkerhetsarbete i linje med NIS2
  • Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet?
  • Att utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och integrerat informationssäkerhetsarbete som ligger i linje med NIS2