Karl-Fredrik Björklund

Advokat & Partner
Wikström & Partners Advokatbyrå

Digital utveckling inom offentlig förvaltning innebär normalt att en rad rättsliga överväganden behöver göras. Karl Fredrik Björklund arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål och har vidare över sjutton års erfarenhet av att arbeta praktiskt med samt föreläsa rörande integritetsskyddsfrågor. Karl-Fredrik är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och går under denna föreläsning igenom vad som gäller rent juridiskt inom informations- och IT säkerhet samt hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar digitaliseringen efter de krav som ställs.Karl-Fredrik är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

10:05
Säkerhetsskyddsreglering, NIS-direktivet och GDPR – så integrerar du regelverk och direktiv i informationssäkerhetsarbetet
  • Vilka är lagarna och regelverken du måste ha koll på?
  • Nyheter och senaste utvecklingen i regelverken som påverkar arbetet med informationssäkerhet
  • Hur du omsätter legala krav i verksamheten och bedriver informationssäkerhetsarbete enligt föreskrifterna
  • Integritetsskydd i offentlig sektor – hur hantera dataöverföring samt lagring rättsenligt?