Karolina Åhlander

Fritidsledare
Vittra

Värdegruppsuppdraget är komplext och en oerhört viktig del av det dagliga pedagogiska arbetet på fritids och i skolan, det är själva fundamentet som hela vårt demokratiska samhälle bygger på. Styrdokumenten är tydliga och aktuell forskning hyffsat enig, men varför blir det så svårt att översätta och förmedla detta i praktiken? Karolina är fritidsledare på Vittra Väsby och har en examen som beteendevetare, hon kommer dela med sig av hur de arbetar utifrån Vittras pedagogiska plattform som tar sin utgångspunkt i skolans styrdokument. Deras strävan är att eleverna ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle vi lever i.Karolina är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

11:10
Värdegrundsarbete för en starkare gruppdynamik och ökad trygghet i sig själv hos individen
  • Hur du kan översätta aktuell forskning kring värdegrund och modern barnsyn till pedagogisk praktik i fritidshemmet
  • Genuspedagogik och normkritik – hur förverkligar du fritidshemmets jämställdhetsuppdrag i linje med styrdokumenten?
  • Så arbetar vi med att skapa trygghet på fritidshemmet genom fasta rutiner, bemanning och insikt i vart konflikterna uppstår
  • Dagliga teman, olika aktiviteter och diskussioner om medmänsklighet