Katarina Kristensson

Verksamhetschef
Hjärnfonden

Hur kan vi utveckla framtidens former för ekonomi och verksamhetsstyrning i högskolan? Går det att skapa en ekonomistyrning som bygger på en mer effektorienterad resultatstyrning med en högre grad av tillit? En ekonomistyrning som når bortom den traditionella budgetstyrningen och som istället skapar en tillitsbaserad, mer dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av nya tankar, metoder och verktyg för bättre styrning och uppföljning mot verksamhetsmålen. Katarina Kristensson har lång erfarenhet av högskolesektorn, nu senast från rollen som ekonomichef på Södertörns högskola. Hon är även mentor på STHLM Mentorprogram för chefer, vilket är ett mentorprogram som riktar sig till chefer inom samverkande lärosäten för att ge nya chefer tillgång till erfarna chefer med möjlighet att skapa en givande dialog mellan adept och mentor. Sedan cirka ett år tillbaka arbetar hon som verksamhetschef på Hjärnfonden.Katarina är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023

11:10
Dynamisk ekonomistyrning i praktiken – hur en trög budgetprocess kan utvecklas för att fungera i en föränderlig omvärld
  • Hur kan planerings- och budgetprocessen utvecklas för att bli kostnadseffektiv och ändamålsenlig i en komplex och snabbrörlig omvärld?
  • Hur kan målstyrning och arbete med nyckeltal och indikatorer göras relevant och motiverande för organisationens medarbetare?
  • Hur kan uppföljnings- och prognosprocessen optimeras för bättre beslutsfattande och hantering av knappa resurser?
  • Hur skapas tillit och en tätare koppling mellan ekonomi- och verksamhetsplanering i praktiken?