Katarina Kristensson

Verksamhetschef
Hjärnfonden

Hur kan vi utveckla framtidens former för ekonomi och verksamhetsstyrning i högskolan? Går det att skapa en ekonomistyrning som bygger på en mer effektorienterad resultatstyrning med en högre grad av tillit? En ekonomistyrning som når bortom den traditionella budgetstyrningen och som istället skapar en tillitsbaserad, mer dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av nya tankar, metoder och verktyg för bättre styrning och uppföljning mot verksamhetsmålen. Katarina Kristensson har lång erfarenhet av högskolesektorn, nu senast från rollen som ekonomichef på Södertörns högskola. Hon är även mentor på STHLM Mentorprogram för chefer, vilket är ett mentorprogram som riktar sig till chefer inom samverkande lärosäten för att ge nya chefer tillgång till erfarna chefer med möjlighet att skapa en givande dialog mellan adept och mentor.Katarina är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2022
21 september

10:20
Ekonomi- och verksamhetsstyrning i högskolan –metoder och verktyg för styrning och uppföljning mot verksamhetsmålen
  • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning – hur når vi dit?
  • Resultatstyrning och tillit i högskolesektorn – hur skapas en effektorienterad resultatstyrning med högre grad av tillit?
  • Hur kan man identifiera tydliga och relevanta nyckeltal som sedan kan mätas och bidra till en framgångsrik verksamhetsstyrning i akademin?
  • Att vara chef och ledare i akademin – hur skapar du det utrymme och stöd du behöver för att vara en bra ledare?