Katarina Winell

Kommunikationsdirektör
Stockholms läns landsting

Vad är det första man gör när ett terrordåd drabbar en stad? Hur använder man sig av den erfarenhet som man samlat på sig under år av arbete med kriskommunikation och krishantering när man står mitt i en av de största krishändelser som någonsin drabbat Sverige? Katarina är kommunikationsdirektör på Stockholms läns landsting och kommer under talarpasset att berätta om sina kommunikativa erfarenheter under och efter terrordådet på Drottninggatan – dagen då ett helt land befann sig i ett chocktillstånd.Katarina är med som talare på konferensen Kriskommunikation offentlig sektor 2018
Konferens 21 mars

09:10
Terrordådet på Drottninggatan
  • Snabb och korrekt kommunikation i ett spänt läge – hur?
  • Att agera på rätt sätt för att undvika ryktesspridning – så arbetade vi med både intern och extern kriskommunikation
  • Samverkan med kommunerna i Stockholms län och övriga berörda organisationer
  • Konkreta exempel: Vilka lärdomar har vi dragit och vad skulle vi göra annorlunda idag?