Kent Råberg

Planerings- och uppföljningsansvarig
Konstfack

Hur kan vi utveckla framtidens former för ekonomi och verksamhetsstyrning i högskolan? Går det att skapa en ekonomistyrning som bygger på en mer effektorienterad resultatstyrning med en högre grad av tillit? En ekonomistyrning som når bortom den traditionella budgetstyrningen och som istället skapar en tillitsbaserad, mer dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av nya tankar, metoder och verktyg för bättre styrning och uppföljning mot verksamhetsmålen. Kent Råberg har lång erfarenhet av ekonomistyrning i högskolesektorn och arbetar just nu som Planergins- och uppföljningsansvarig på Konstfack. Han har tidigare varit ekonomichef på Södertörns högskola.Kent är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

10:20
Ekonomi- och verksamhetsstyrning i högskolan – metoder och verktyg för styrning och uppföljning mot verksamhetsmålen
  • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning – hur når vi dit?
  • Resultatstyrning och tillit i högskolesektorn – hur skapas en effektorienterad resultatstyrning med högre grad av tillit?
  • Hur kan man identifiera tydliga och relevanta nyckeltal som sedan kan mätas och bidra till en framgångsrik verksamhetsstyrning i akademin?
  • Att vara chef och ledare i akademin – hur skapar du det utrymme och stöd du behöver för att vara en bra ledare?