Kenth Hedevåg

NPF-pedagog, författare och föreläsare

En del elever har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Hur kan vi hjälpa dessa elever i skolan? Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Författare till böckerna ”När mallen inte stämmer” och ”Johanna-Tre diagnoser i skolan”. Mer information på: www.hedevagpedagogik.se.Kenth är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
19 januari

11:20
Från hjärnforskning till pedagogik
  • Hjärnan och lärandet – vad säger forskningen?
  • Förklaringsmodeller för att kunna gå från teoretisk förståelse till pedagogiska konsekvenser
  • Anpassningar av undervisning och lärmiljö utifrån forskning och beprövad erfarenhet