Kenth Hedevåg

Utbildare
Hedevåg pedagogik

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han arbetar nu med utbildningar och föreläsningar samt i ett nära samarbete med förskolor, skolor i grundskolan och gymnasiet. Han är även författare till böckerna ”När mallen inte stämmer” och ”Johanna – Tre diagnoser i skolan”.Kenth är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 2

08:40
Från hjärnforskning till pedagogik
  • Hjärnan och lärandet – aktuell forskning
  • Hur bör vi anpassa undervisningen och lärmiljöerna för att främja inlärning och välmående utifrån kunskap om hjärnan?