Therese Alvén

Strategisk fastighetsutvecklare
Nacka kommun

Nacka kommun arbetar för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning i kommunen för perioden fram till år 2030. En viktig del i det arbetet handlar om att svara upp mot efterfrågan av platser och ändamålsenliga lokaler inom skolan och förskolan. Under föreläsningen berättar Kersti och Therese om hur Nacka kommun hanterar denna utmaning.Therese är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2021
15 mars 2021

14:00
Strategisk och hållbar lokalförsörjning i praktiken – så möter du behoven av effektiva och ändamålsenliga skol- och förskolelokaler
  • Hur vårt strategiska arbetssätt har hjälpt oss att minska kostnaderna och ta rätt beslut kring egna lokaler, bygga nytt eller hyra
  • Hur vi har tagit fram en övergripande och långsiktig strategi och process för hur vi ska förädla vårt fastighetsbestånd av skolor och förskolor
  • Behovsbedömning som leder till säkra prognoser och goda beslut kring lokalernas utveckling
  • Så når vi en ökad effektivitet i planering och byggnation
  • Program och utformning av lokaler