Therese Alvén

Fastighetschef
Nacka kommun

Nacka kommun arbetar för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning i kommunen för perioden fram till år 2040. Under föreläsningen berättar Therese om hur kommunen hanterar denna utmaning. Therese är fastighetschef i Nacka kommun.Therese är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

10:20
Strategisk samhällsplanering för att möta lokalbehoven och skapa medborgarnytta
  • Nacka kommuns byggnation av välfärdslokaler som ska möjliggöra tillväxt och tillgodose behov under många år framåt
  • Samsyn på lokalförsörjningen för en kostnadseffektiv lokalutveckling
  • Hur kan vi planera, bygga och förvalta med siktet inställt på långsiktighet?
  • Hur nå en effektiv användning av befintliga lokalresurser samt effektivt möta behovet av nya lokaler?