Kia Mundebo

Utbildare
Kia Mundebo AB

Kia Mundebo har lång erfarenhet inom LSS-området. Hon är utbildad vårdare, personalvetare samt har en magisterexamen i Folkhälsa, vård och omsorg. Kia var ombudsman på Riksförbundet FUB i över sex år med ansvar för äldrefrågor och en av initiativtagarna till projektet ”Åldern har sin rätt”. Sedan 2018 arbetar Kia som utbildare på Kia Mundebo AB.Kia är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

13:30
Framtidens LSS-användare – äldre med intellektuell funktionsnedsättning – vilka är behoven och vad behöver de för stöd och boende?
  • Äldre inom ramen för LSS är en grupp som ökar – vad krävs av boendemiljö och stöd för att ge dem ett gott åldrande?
  • Hur skapa goda boendemiljöer för äldre med intellektuell funktionsnedsättning?
  • Hur ser de äldres behov ut?
  • Vad innebär det att åldras med intellektuell funktionsnedsättning? Psykisk och fysisk hälsa
  • Demens eller annan sjukdom, vad bör man tänka på?
  • Vad är viktigt att ta hänsyn till för att optimera ett friskt åldrande och en god boendemiljö?