Kicki Björklund

VD
Bostadsbolaget

Bostadsbolaget är ett av Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag och en del av Framtidskoncernen. Kicki menar att utvecklingen av områden med stora behov är ett av fastighetsbranschens absolut viktigaste uppdrag. Som fastighetsägare har vi en direkt påverkan på de miljöer vi verkar i och har därför skyldighet att ta vår del av ansvaret. Men ska det bli skillnad på riktigt måste de boende involveras och vara delaktiga.



Kicka är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

16:25
Så utvecklar Bostadsbolaget bostadsområden för långsiktig hållbarhet
  • Skapa varaktig förändring av boendemiljön genom konsekventa och långsiktiga åtgärder – trygghet, mötesplatser och jobbsatsningar
  • Hur renoverar vi med kundperspektiv – på riktigt
  • Hur skapar vi blandade boendeformer – till exempel ägandeformer där det bara finns hyresrätter
  • Betydelsen av att arbeta med långsiktig förvaltning – inga kortsiktiga projekt