Kristin Svensson Lundin

Inspektör
Uppsala kommun

Kristin arbetar som inspektör på miljöförvaltningen i Uppsala. Hon arbetar med hälsoskyddsfrågor, framförallt med tillsyn på förskolor och skolor utifrån miljöbalken. Uppsalas miljöförvaltning bedriver tillsyn på förskolor och skolor genom bokade inspektioner och obokade platsbesök. Under denna föreläsning får du ta del av konkreta tips på hur du kan bedriva din verksamhet för en lyckad tillsyn av förskolans och skolans egenkontroll.Kristin är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Dag 2

10:30
Tillsyn av skolans och förskolans egenkontroll och förebyggande arbete – exempel och tips för relevant och effektiv tillsyn
  • De vanligaste bristerna i skolans och förskolans miljö
  • Så får du till en relevant och effektiv tillsyn – miljöförvaltnings tillsyn på skolor och förskolor, exempel från Uppsala kommun
  • Samspel och samarbete mellan alla inblandade aktörer
  • Konkreta tips för en fungerande egenkontroll på skola och förskola