Kristina Palm

Forskare
KTH

Kristina Palm är docent i Industriell Arbetsvetenskap vid KTH och är verksam som forskare vid Karlstads Universitet och Karolinska Institutet. Hennes forskning är bred och inbegriper områden så som ledarskap, ledarskapsutveckling, gränslöst arbetsliv med digital teknik, gruppers utveckling, engagemang – alla med den gemensamma nämnaren att söka skapa ett mer hållbart arbetsliv.Kristina är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 1

14:05
Så skapar du en god organisatorisk och social arbetsmiljö som främjar människors välbefinnande
  • Hur skapar du en företagskultur som präglas av hälsa och välmående? Metoder och strategier
  • Så kan du arbeta för att främja teamkänsla, relationer och gemenskap på arbetsplatsen och hanterar eventuella konflikter
  • Hur kan chefer och HR samarbeta för en bättre arbetsmiljö?