Kristina Palmgren

Ekonom
Chalmers tekniska högskola

Budgeten är en otroligt viktig men tidskrävande del av organisationers ekonomistyrning då den ligger till grund för att säkerställa resurser, uppmuntra strävan att uppfylla ekonomiska målsättningar och ge grund för utvärdering av både chefer och verksamhet. Dessutom ska den synliggöra verksamhetens omfattning, framgång eller problem. Men många ekonomer upplever att budget- och prognosprocesserna tar alltför mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Hur kan man effektivisera budget- och prognosarbetet och skapa en tydligare koppling till det översiktliga strategi- och uppföljningsarbetet för ett mer effektivt arbete som mer direkt bidrar till organisationens övergripande mål? Kristina Palmgren är ekonom på avdelningen för Tillämpad Kemi, på Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av deras erfarenheter kring att effektivisera processerna kring planering, budget, uppföljning och prognos.Kristina är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

11:10
Så arbetar vi för att effektivisera våra processer för planering, budget, uppföljning och prognos
  • Planering och analys – så utvecklar vi våra processer för planering, budget, uppföljning och prognos
  • Så har vi arbetat med implementeringen av nya arbetssätt och digitala verktyg som spar tid i budget- och prognosarbetet
  • Hur bidrar våra nya gemensamma modeller till en ökad transparens och bättre koll på budgetprocess, budget samt uppföljning?
  • Hur kan vi utveckla roller och ansvarsfördelning för välfungerande samarbete och kommunikation mellan verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen?