Kristoffer Andersson

Fastighetschef
Humana AB

Humana ligger bakom några av Sveriges mest moderna äldreboenden och LSS-boenden. Husen planeras och byggs utifrån ett tydligt fokus på de brukaren och har rustats med den senaste tekniken inom både hjälpmedel, ljussättning och dekoration. Kristoffer berättar om hur ny teknik kommer in i en planeringsprocess, där man tänker nytt kring behovsanpassning och att sätta den äldres behov i centrum.Kristoffer är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

15:15
Välfärdsteknologi i särskilda boenden och LSSboenden – hur kommer ny teknik in när man skapar boende utifrån individens behov?
  • Vad är ny teknik?
  • Varför väljer vi nya tekniska lösningar?
  • För vem väljer vi dem?
  • Hur integrerar vi och implementerar dem i verksamheterna så att vi når deras fulla potential?