Lärke Johns

Organisationspsykolog
Anders Risling AB

Lärke Johns är organisationspsykolog med en omfattande erfarenhet av att leda strategisk samverkan och förnyelsearbeten i politiskt styrda organisationer. Hon har tidigare varit kommittéordförande under Näringsdepartementet och har en bakgrund som bl.a. direktör för Kompetensrådet för utveckling i staten. Lärke har tidigare ingått i juryn för Sveriges modernaste myndighet och har som konsult designat utvecklingsprocesser för flera svenska välfärdsorganisationer. Hon är en av författarna till boken Välfärdsinnovation och har genom åren utbildat många svenska, danska och norska förändringsledare i hur man når resultat genom samskapande – ett signum för nordisk välfärdsinnovation. Hon har suttit i styrelsen för Göteborgs universitet och har även varit med i styrgruppen för SUHF:s högre ledarprogram.Lärke är med som moderator på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023