Lars Ilshammar

Biträdande riksbibliotekarie, Särskild utredare

I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Det är alltså dags att ge arkivområdet, i vid mening, en ordentlig genomlysning. Senast arkivsektorn blev föremål för samma uppmärksamhet var för 16 år sedan, en lång tid i ett snabbt samhälle. Regeringens övergripande syfte med arkivutredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden och uppdraget redovisades den 18 november 2019. Lars Ilshammar är historiker med samtidsinriktning, i dag verksam vid Kungliga biblioteket och regeringens arkivutredare. Öppenhet och digitaliseringens möjligheter att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle är teman som ligger honom varmt om hjärtat.Lars är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

09:40
Arkivutredningen – så kommer utredningen att påverka arkiven och din roll som arkivarie
  • Vad innebär egentligen arkivutredningen för dig i din roll som arkivarie och hur kan du anpassa dig efter bestämmelserna?
  • Så påverkar utredningen framtidens arkiv- och informationshantering generellt