Lars Ocklund

Planeringsledare
Göteborg stad

Lars Ocklund, utbildad ljusdesigner, inredningsarkitekt SIR / MSA, med mångårig erfarenhet av att driva ljusuppdrag med ett helhetsansvar i allt från budget till genomförande. Sedan fyra år tillbaka är han tillsammans med en kollega ansvarig för drift och underhåll av Göteborgs stads belysningsanläggning och trafiksignalerLars är med som talare på konferensen Framtidens utomhusbelysning 2020
Dag 1

10:40
Ljusplanering för den moderna och hållbara staden
  • Hur kan du ta hänsyn till belysning i ett tidigt skede i stadsplaneringen för att skapa en attraktiv och funktionell utemiljö?
  • Så skapar ny belysningsteknik nya möjligheter för mer hållbara, effektiva och framtidsförberedda belysningsanläggningar i kommunen
  • Så utvecklar du en effektiv och givande samverkan med involverade aktörer via tät dialog genom hela projektgången
  • Hur arbetar du framgångsrikt med ljusdesign för det offentliga rummet– konkreta exempel från praktiken