Lars Rosell

Miljöingenjör
RISE

Erica är senior forskare inom mikrobiell exponering och luftkvalité i innemiljö, arbetsmiljö och kulturmiljö. Just nu leder Erica en longitudinell skolstudie finansierad av FORMAS som handlar om luftvägshälsa hos mellanstadieelever kopplat till luftkvalitet och mikroorganismer. Lars Rosell är miljöingenjör och har en kemisk inriktning. Han har lång erfarenhet på SP (numera RISE) av luftmätningar i inomhusmiljöer och emissionsrelaterade frågor. Under föreläsningen kommer han ge exempel på det man kan råka på i sådana undersökningar och beskriver även kortfattat olika mättekniker.Lars är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

10:55
Kemiska emissionsproblem och mikrobiella skador – analys och utredning av inomhusmiljö
  • Vad är kemiska emissionsproblem och mikrobiella skador?
  • Analystekniker och analysdata – vägledning för inomhusmiljöutredningar samt åtgärdsbedömningar vid skadeutredningar