Lasse Karlsson

Fastighetschef
Östhammars kommun

Östhammars kommun och Gimo simhall stod inför ett stort renoveringsbehov 2015. Januari 2018 öppnade badet återigen efter uppfräschningen. Lasse är fastighetschef och arbetade med projektet från start till slut. Han kommer under denna föreläsning att dela med sig av sina lärdomar kring besluts- och planeringsprocessen, den fysiska renoveringen samt vad det resulterade i.Lasse är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
Dag 1

15:15
Framgångsrik renovering av befintlig badanläggning – så driver du utvecklingen
  • Att renovera eller bygga nytt – så resonerade vi utifrån hållbarhets-, säkerhets- och ekonomiaspekten när vi valde att renovera
  • Framgångsrik renovering av din badanläggning – så blir anläggningen modern och hållbar utifrån dina förutsättningar och behov
  • Innovativa och kostnadseffektiva renoveringslösningar genom nya arbetsmetoder – referensprojekt och goda exempel
  • Vilka åtgärder bör du fokusera på för att effektivisera renoveringsarbetet?
  • Utvärdering av renovering – så har badanläggningen fungerat efter en tids användning