Lavinius Arva

Lead VDC developer
NCC Building Sverige


Johanna är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 2

14:55
Hur kan vi producera, generera och förvalta standardiserad data tillgänglig för alla genom hela livscykeln?
  • Så minskar vi den administrativa bördan och effektiviserar kommunikationen mellan system och kravställning
  • Produkt och Miljödata – ett obrutet informationsflöde i syfte att konkretisera betydelsen av detta för att digitalisera och effektivisera informationsutbyte
  • Roadmap Digital Supply Chains – så arbetar vi för standardiserad, öppen och tillgänglig data som kan användas av alla för att kunna ta nästa steg mot en digitaliserad sektor