Lena Almvik Gombor

Inspektör
IVO

IVO har nyligen genomfört en förstudie som visar att vuxna brukare inom LSS utsätts för risker i sina gruppbostäder. Vad är det då som brister i boendemiljö och omosrg? Och vad kan göras för att komma tillrätta med problemen? Under anförandet får du en presentation av förstudiens innehåll och resultat. Förstudien ”Personer med funktionsnedsättning riskeras att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg” ligger till grund för IVO´s utformning av tillsyn för 2019.Lena är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

12:45
Vilka brister i boendemiljö och omsorg kan vuxna brukare inom LSS utsättas för?
  • Hur upplever brukare, närstående och brukarorganisationer att boendemiljö och omsorg för vuxna inom LSS fungerar idag?
  • Brister i boendemiljö och omsorg som vuxna brukare inom LSS kan utsättas för
  • Hur kan du genom systematiskt kvalitetsarbete förbättra boendemiljön och omsorgen så att brukarnas ges goda levnadsvillkor?