Lena Grönqvist

Senior Ledarskapskonsult och utbildare
Actea Consulting

Att leda arbetsgrupper utan att vara chef ställer höga krav på dig som person. Som kommunsekreterare och navet i hela den kommunala nämndadministrationen samordnar och medlar du ständigt mellan politik, förvaltning, olika viljor och olika intressenter. Kontaktytorna är många och välfungerande samarbeten är a och o. Men hur lyckas man skapa det förtroende och engagemang som krävs för att nå mål och resultat utan ett formellt chefsmandat? Lena Grönqvist har arbetat som ledarskapskonsult sedan 1990. Hon har drivit och varit aktiv i flertalet omfattande projekt för att stärka ledarskapet inom både privat och offentlig sektor. Hon är utbildad pedagog, coach, certifierad UL-handledare, mental tränare och handledare i Förändringens fyra rum. Lena är även utbildad psykosyntesterapeut med inriktning på grupp och en mycket uppskattad föreläsare. Under denna föreläsning kommer hon att ge dig effektiva verktyg för att utveckla din förmåga att leda som kommunsekreterare.Lena är med som talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2023
9 februari

16:30
Att leda andra utan att vara chef – så utvecklar du din förmåga att leda som kommunsekreterare
  • Att leda och samordna utan att vara chef – hur skapas det förtroende och mandat som krävs för att få med sig alla på tåget?
  • Vad kännetecknar ett dåligt respektive bra ledarskap och vad är viktigt för att utvecklas som ledare?
  • Att kommunicera som en ledare – så kan du förbättra samspelet på jobbet genom kommunikation
  • Praktiska tips och råd – vad krävs för att upprätthålla engagemanget och skapa hållbara resultat över tid?