Lena-Karin Erlandsson

Legitimerad arbetsterapeut, professor i arbetsterapi
Högskolan i Halmstad och Lunds universitet

Lena-Karin är docent i arbetsterapi på Lunds universitet och professor och akademichef för akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Lena-Karin har länge studerat mönstren i vårt samhälle och hur balansen mellan arbete och fritid påverkar oss. Under 2000-talet har hennes forskning fokuserat kring sambandet mellan vardag och hälsa, det vill säga vad vi gör och hur vi mår. Utifrån denna forskning har hon utvecklat och utvärderat gruppbehandlingsmetoden ReDO™ som arbetsterapeuter leder och använder sig av för att stödja patienten till ett hållbart förhållningssätt till både vardagen i sin helhet och till arbetet. Målsättningen är att stärka deltagarens egen förmåga och kontroll och att ge dem kunskap och förståelse för hur deras egna unika mönster av dagliga aktiviteter utvecklas och hur de påverkar hälsan. En kontroll över den egna vardagen förväntas främja deltagarnas förmåga att återgå till ett balanserat vardagsliv som inkluderar förvärvsarbete, och dessutom förebygger förnyad sjukfrånvaro.Lena-Karin är med som talare på konferensen Stress och utmattningssyndrom 2021
Dag 2

15:00
Hur kan du bättre stödja patienten till ett hållbart förhållningssätt till sitt arbete vid arbetsåtergång?
  • Vilka utmaningar står personer som är på väg tillbaka till sitt arbete efter en sjukskrivning inför?
  • Vilka förändringar kan patienten göra på sitt arbete för att förebygga utmattning igen?
  • Erhåll exempel för viktiga livsstilsförändringar patienten kan göra efter att ha gått tillbaka till sitt arbete
  • Ta del av goda exempel från verkligheten där patienter framgångsrikt att gått tillbaka till arbete och ökat sitt välmående
  • Hur skapas en hållbar arbetsåtergång och vad är viktigt för att förebygga förnyad sjukfrånvaro?