Lena Lindström

Delprojektledare e-signering
Nexer Group

När en organisation ska införa e-signering är det många frågor som behöver besvaras. Vilka ställningstaganden behövs kring införandet i verksamheten? Hur kan man veta om en lösning ger en elektronisk avancerad underskrift eller bara påstår sig göra det? Vilka strategiska val behöver göras och hur säkerställer man en säker hantering med hänsyn till lagkrav, rekommendationer och bevarande? Under denna föreläsning kommer Johanna Vikström och Lena Lindström att dela med sig av deras erfarenheter.

 Lena är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023 Registrator 2023
Digitalt bonusmaterial

Erfarenheter från Örebro kommuns införande av elektroniska underskrifter för en effektiv och sammanhållen informationshantering
  • Förändringsresan – så blev e-underskrifter sista pusselbiten för en helt digital dokument- och ärendehantering
  • Strategiska val – Identifiering, certifikat, inbäddad signatur, avancerad elektronisk underskrift, dokumentkonvertering PDF/A, Validering PAdES LTV/LTA, Arkivering
  • Hur vet man om en teknisk lösning uppfyller kraven från verksamheten, DIGG och eIDAS?
  • Underskrift av sekretesshandlingar – praktiska exempel på åtgärder för att säkra sekretessen
  • Lärdomar och erfarenheter från införandet – vad blev effekterna i verksamheterna?