Lena Nylander

Överläkare vuxenpsykiatri; medicine doktor

Lena Nylander är psykiater och har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Lund i mer än 40 år, varav 9 år som sektorchef. Hon har 30 års erfarenhet av bedömning/diagnostik av funktionsnedsättningar hos vuxna, med frågeställningar som autism eller ADHD samt av kliniskt arbete med patienter med dessa (och många andra) diagnoser. Lena har också i många år arbetat inom vuxenpsykiatrin med personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) med eller utan autism. För närvarande ingår hon i Region Skånes team för vuxna med IF och svåra beteendeproblem, VUB Skåne. Lena har dessutom ett anhörigperspektiv eftersom hennes son har autism och IF. Lena är aktuell med böckerna ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS” (2022) samt ”Psykisk hälsa och intellektuell funktionsnedsättning” (2022).Lena är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
25 maj

14:20
Psykisk hälsa och intellektuell funktionsnedsättning – vilken omsorg och kompetens behövs?
  • Hur kan vi förstå psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism? Vanliga psykiska problem och beteenden som utmanar
  • Insatser och stödåtgärder vid psykisk ohälsa – vad behövs?