Framtidens laboratorium

Lennart Nilsson

Professor
Karolinska Institutet

Lennart Nilsson är professor i molekylär modellering vid Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Hans forskning är inriktad på att med datorsimuleringar bl.a. undersöka hur proteiner binder till DNA inuti cellerna. Lennart var med redan från början när KI:s projekt Neo startade 2014, och han har fram till inflyttningen i början av 2018 koordinerat verksamhetens behov och synpunkter i dialog med KI:s fastighetsavdelning och arkitekter/byggare.Lennart är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
Dag 2

10:05
Framtidens moderna labb – nytänkande utformning och moderna arbetssätt
  • Så arbetar vi som team för en hållbar och trivsam laboratorieverksamhet
  • Hur kan du utveckla en ännu mer flexibel och effektiv laboratoriemiljö?
  • Så har vi utformat den fysiska miljön av vårt labb för att möta morgondagens krav