Li Langemark

Projektledare
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Carl Schultz och Li Langemark har arbetat för SKR Kompetenscenter välfärdsteknik de senaste tre åren med att stötta kommuner med beslut och införande av välfärdsteknik. Carl jobbar med att stötta kommuner med införande av välfärdsteknik, bland annat genom nyttorealisering och försörjningsstrategier. Carl arbetar också som utvecklingsledare för digitalisering i Sörmlands län med att hjälpa kommuner och region att samverka i digitala transformationen av socialtjänst, vård och omsorg. Carl har tidigare lång yrkeserfarenhet av interaktion människa och teknik – inom såväl privat som offentlig sektor – i roller som konsult, projektledare och chef.Li är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

10:10
Välfärdsteknik för ökad trygghet, effektivitet och kvalitet i socialtjänsten och äldreomsorgen – hur når vi dit?
  • Att förbereda, planera, upphandla och implementera välfärdsteknik inom socialtjänsten och äldreomsorgen– vad är viktigt att tänka på
  • Hur kan vi arbeta med nyttoanalys och förändringsledningsfrågor genom hela projektet