Lina Bunketorp Käll

Docent, Leg. fysioterapeut
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

Lina arbetar vid Center för avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (C.A.R.E.), Sahlgrenska sjukhuset/Mölndal där hon kombinerar kliniskt arbete med forskning. Hennes forskning är på ett eller annat sätt relaterade till hjärnans ”plasticitet” och regenerativa förmåga och forskningen handlar om hur hjärnan förändrar sig efter erfarenheter och upplevelser. Ett av hennes tidigare fokus har varit barnhjärnan där hon studerat effekter av olika former av stimulerande miljöer avseende hjärnans utveckling, kognition, mental hälsa och skolprestationer.Lina är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

13:30
Senaste rönen om fysisk aktivitets påverkan på barns inlärning
  • Hjärna och fysisk aktivitet – vad händer?
  • Finns det vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet förbättrar inlärning och prestation?
  • Vilken effekt har daglig fysisk aktivitet på elevens inlärning?