Linda Gerstenmayer

Retoriker och föreläsare

Fritidshemmet är navet kring elevernas samlade skoldag och du som pedagog kommunicerar och medlar ständigt mellan både elever och övrig personal på fritids och skolan. Dessutom är det också fritidspersonalen som sköter den största delen av föräldrakontakten då fritids blir den naturliga länken mellan hemmet och skolan. Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande men för att få till det i praktiken krävs förtroende och tillitsfulla relationer. Men hur lyckas man skapa en väl fungerande kommunikation när tiden är knapp och kontaktytorna många? Denna inspirationsföreläsning syftar till att inspirera, väcka insikter och öka din förståelse för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Hur du genom ökad medvetenhet och kunskap kan göra det enklare att uppnå önskade mål och tillstånd och samtidigt undvika många missförstånd och konflikter. Linda Gerstenmayer är retoriker och föreläsare med skådespelarbakgrund och utbildar både företag och privatpersoner i hur de lättare kan utveckla sitt kroppsspråk och sin retorik för att förbättra sin kommunikation och skapa bättre och mer tillitsfulla relationer. Linda är en väldigt uppskattad föreläsare som utbildar både inom privat och offentlig sektor, som tex Nike, Stockholms universitet, SATS, Röda Korset, Försvarsmakten, Systembolaget m fl. Med sitt humoristiska sätt att föreläsa bjuder hon på många skratt, stor inspiration och effektiva metoder för att bli ditt bästa jag i mötet med andra människor.Linda är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
Dag 1

16:30
Så förbättrar du samspelet på jobbet med bättre kommunikation
  • Så ökar du din medvetenhet om vad kommunikation är och hur den påverkar dig själv och andra
  • Hur vill du uppfattas? – Vilka signaler sänder du ut och vad avslöjar de om dig själv?
  • Så använder du kroppspråk, röst och rum på ett strategiskt sätt för att förstärka ditt budskap
  • Att hantera svåra samtal och möten – konstruktiv kommunikation för bättre relationer