Linda Gustafsson

Jämställdshetsstrateg
Umeå kommun

Linda Gustafsson har arbetat i 15 år med jämställdhet i offentliga organisationer med fokus på bland annat dialog, smarta städer och mobilitet. Hon har lett ett flertal projekt med fokus på jämställdhet och stadsplanering och är koordinator för Umeå kommuns kommission för social hållbarhet. Hon leder just nu det av EU-kommissionen finansierade projektet ”Gendered landscape” med fokus på jämställdhet och hållbar stadsutveckling i europeiska städer.Linda är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

14:10
Hur bygger vi tillsammans långsiktigt socialt hållbara livsmiljöer och samhällen?
  • Betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt hållbara stadsdelar
  • Så arbetar vi för att utveckla en integrerad stad med medborgarnas perspektiv i fokus
  • Hur samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, för framgångsrik planering av socialt hållbara livsmiljöer