Linda Hägerhed

Docent och Universitetslektor
Högskolan i Borås

Linda Hägerhed är docent och universitetslektor vid Högskolan i Borås med undervisning på Byggingenjörsprogrammet och Magisterprogrammet för Hållbart samhällsbyggande samt forskar inom området innemiljö och hälsa. Hon har tidigare erfarenhet av fuktskadeutredningar och innemiljöutredningar. Linda är vice ordförande i den svenska intresseföreningen för innemiljöfrågor, SWESIAQ, Swedish Capter of Indoor Air Quality and Climate.Linda är med som moderator på konferensen Inomhusmiljö 2022