Linda Hallberg

Författare och specialpedagog
Sundbybergs stad

Linda Hallberg är en av författarna till den uppmärksammade boken God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan och är en mycket uppskattad föreläsare och skolutvecklare inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under denna föreläsning kommer du att få en djupdykning i konsten att hantera övergångar mellan skola och fritidshem samt inom ramen för fritidshemmets verksamhet. Du kommer också att få praktiska verktyg för hur ni kan identifiera behoven bakom problemskapande beteenden för att skapa en god lärmiljö som är tillgänglig och meningsfull för alla. Linda arbetar som enhetschef och kommunövergripande specialpedagog med specialistinriktning NPF i den centrala elevhälsan i Sundbyberg där hon medverkar i kommunövergripande skolutvecklingsprojekt för en mer tillgänglig skola. Linda handleder skolor samt föreläser över hela Sverige med fokus på att ge ökad kunskap för att skapa tillgängliga skolorganisationer och för att öka kunskapen om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Linda är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
26 januari

13:00
NPF på fritids – så skapas en god lärmiljö för alla genom bättre övergångar
  • Funktionsvariationer och utmanande situationer – hur kan vi förebygga och underlätta barnets vardag för att minska risken för problemskapande beteenden?
  • Varför är övergångarna så problematiska och hur kan vi skapa den trygghet och kontinuitet som krävs?
  • Viktiga övergångar i samband med fritids – hur kan man arbeta mer systematiskt för att identifiera behov och underlätta?
  • Konkreta arbetsmetoder och praktiska tips för att skapa en tillgänglig och meningsfull verksamhet för alla