Linda Lindström

Jurist
eSamverkansprogrammet

Linda Lindström är jurist på eSamverkansprogrammet och har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen. Hon har en bakgrund från Regeringskansliet och Tullverket, bl.a. som enhetschef för en rättslig enhet med ansvar för digitaliseringsfrågor. Linda leder eSams expertgrupp i juridik samt administrerar eSams rättschefsforum som består av samtliga rättschefer från eSams medlemsmyndigheter.Linda är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

16:15
Nationellt juridiskt arbete för offentlig sektors digitalisering – juridiska nyheter kopplat till personuppgiftsbehandling, molntjänster samt AI
  • Juridisk vägledning kring förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor
  • Vägledning kring öppna data-lagen
  • Metodstöd vid personuppgiftsbehandling för innovation
  • Vägledning om outsourcing
  • Juridiken i AI-projekt