Linda Lindström

Jurist
eSamverkansprogrammet

Linda Lindström är jurist på eSamverkansprogrammet och har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen. Senast kommer Linda ifrån Tullverket där hon arbetade som chef för den juridiska enheten. Under anförandet presenterar Linda eSamverkansprogrammets pågående arbete med rättsliga frågor kopplat till digitalisering.Linda är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2022
30 mars

14:20
Offentlig sektor i samverkan – nyheter från eSamverkansprogrammet gällande rättsliga frågor kopplat till digitalisering
  • Registerförfattningarna
  • Pseudonymisering av uppgifter
  • Övriga pågående aktiviteter inom rättsliga frågor kopplat till digitalisering, integritet och säkerhet