Linda Nilsson Ungh

Arkivarie
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. I en arkivaries roll ingår det att tänka långsiktigt och ta fram ramverket för hur e-arkivet ska utformas för att kunna vara rättssäker, användbar och hållbar över tid. Under detta pass delar Arbetsförmedlingen med sig av deras erfarenheter från pilotprojekt i implementeringen av e-arkivet.Linda är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

14:45
Så inför du ett e-arkiv och framtidssäkrar informationen – utmaningar och lärdomar
  • Så kan man klassificera och strukturera informationen för lyckad spårbarhet inför leverans
  • Vad måste du ta hänsyn till för att vid leveransen kunna framtidssäkra din information?
  • 31 filformat vs RA-FS 2009:2 (arkivbeständiga filformat)