Linda Peltonen

Kultur- och fritidsdirektör
Haninge kommun

Linda Peltonen har en lång bakgrund och erfarenhet av att vara ledare och chef inom kultur- och fritidssektorn. Idag är Linda kultur- och fritidsdirektör i en av landets snabbast växande kommuner – Haninge. Hon är ledaren som vågar lyfta även på tunga stenar för att organisationen och verksamheterna ska utvecklas åt rätt håll. Linda har under sin tid i Haninge drivit igenom en ny organisation, implementerat ett nytt idrottspolitiskt program, en anläggningsstrategi och flera viktiga investeringar för att Haninges idrotts- och fritidsutbud ska växa i takt med antalet invånare. Linda leder även arbetet med flera stora koncernövergripande utvecklingsprocesser och nu tar man tillsammans med politiken sikte på att i framtiden utveckla Haninge som en stark idrottskommun.Linda är med som moderator på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023