Linda Svenske

Chef myndighetskommunikation
Försäkringskassan

Linda Svenske är chef för enheten myndighetskommunikation på Försäkringskassan. Linda har jobbat på Försäkringskassans kommunikationsavdelning sedan hösten 2014. Hon har tidigare jobbat med kommunikation och marknadsföring i den privata sektorn inom områden som medicinteknik, telecom samt inom medlems- och affärsdriven verksamhet. På Försäkringskassan jobbar Linda med att skapa en kommunikativ myndighet där kommunikation är ett strategiskt verktyg för att utveckla, styra, leda och stödja verksamheten. Stort fokus i det kommunikativa arbetet läggs på chefernas specifika ansvar att kommunicera, skapa mening och förståelse för verksamhetens mål och utveckling samt skapa forum för dialog och engagemang. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av hur Försäkringskassan arbetat strategiskt med sin ledningskommunikation för hålla ihop organisationen under Corona-krisen.Linda är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

15:35
Kommunikativt ledarskap i kristider – så skapas en framgångsrik ledningskommunikation för att hålla samman organisationen i dessa tider
  • Hur kan man snabbt mobilisera och anpassa kommunikationoch arbetssätt i en tid av oro?
  • Chefens kommunikativa roll i kristider – vad har vi sett varit framgångsrikt för att öka både trygghet, välmående och resultat?
  • Kommunikativt medarbetarskap – hur kan vi öka det kommunikativa ansvaret hos både chefer och medarbetare i tider av oro och förändring?
  • Hur skapas en ledningskommunikation som når fram och bidrar till ökad motivation och ett gemensamt engagemang?